Idag delades 2009 års polisstipendier ut i Stadshuset

Idag har Kristina Alvendal (M) polisstyrelsens ordförande, socialborgarrådet Ulf Kristersson (M) och länspolismästaren Carin Götblad delat ut 2009 års polisstipendier.

475 000 kronor fördelat på 19 stipendier delas ut till anställda inom polisen, för att uppmuntra och utveckla det vardagliga arbetet inom polisen. Motivet är att stimulera polispersonal och civilanställda till studier inom drog och brottsförebyggande verksamhet. Stipendierna används företrädesvis till studieresor.

– Det är oerhört glädjande att få uppmuntra och motivera till goda verksamheter som bidrar till att utveckla det brottsförebyggande arbetet inom polisen. Varje gång ett brott förebyggs innebär detta en vinst, både för den enskilde personen och för hela samhället, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M)

– Polisen och socialtjänsten samarbetar allt bättre. Många unga med sociala problem är idag även kända av Polisen. Gemensam kunskap är en viktig del i Stockholms förebyggande arbete, säger socialborgarrådet Ulf Kristersson (M)

– Att hämta inspiration från och lära av andra är avgörande för att vi ska kunna utveckla samhällets brottsförebyggande insatser. Vi har ett flertal exempel på hur polisstipendierna har inneburit att vi har hittat nya sätt att lösa de problem som vi dagligen står inför i vårt arbete, säger länspolismästare Carin Götblad.

Exempel på stipendier 2009:

Studieresa till Paris, sökt av Tensta poliskontor/Södra Järva Närpolis.
Studiebesök i Paris med inriktning förorter och Grigny. Besök hos Police Nationale, ordningspolisen, regionala Directions départementales samt lokala polisorganet Circonscriptons (närpolis). Besök på skolor och fritidsgårdar för att få ungdomars uppfattning idag i förhållande till kravallerna 2005 (två ungdomar omkom i transformatorstation). Varför inträffade det, åtgärder hos polis på kort och lång sikt, misstag som begicks, åtgärder som fungerade samt hur har förtroendet ökats hos allmänheten.

Studieresa till Birmingham sökt av Barncentrum/barnahus, polisen
Besöka the Lucy Faithful Foundation som är en organisation i hela Storbritannien som riktat in sig på barn som blivit utnyttjade sexuellt. Organisationen arbetar förebyggande med upplysning samt utbildning av poliser i landet som är utbildade barnutredare. Besöka HM Prison Service. Lära sig mer om en nystartad telefonlinje för ännu icke upptäckta förövare, Stop it now. Help line. Lära sig mer om kvinnor som utnyttjar barn sexuellt.

Studieresa till Norge sökt av: Bedrägerirotel Nord
Studera samarbetet mellan myndigheter i Olso och polisen vad gäller bidragssystemen och hanteringen av bidragsbrotten. Med ett brottsförebyggande och utredande fokus studera samarbetet och metoderna såväl inom polisen som inom NAV-projektet. NAV, försäkringskassan, arbetslöshetskassan och kommunerna i samarbete med polisen.