Stockholm överträffar målen för bostadsbyggandet

Idag presenterade finansborgarrådet Sten Nordin, stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal samt exploateringsnämndens ordförande Petter Lindfors en halvtidsrapport för bostadsbyggandet i Stockholm. Rapporten visar att Stockholm trots sämre tider kommer att överträffa målet om 15 000 påbörjade lägenheter, varav 6 000 hyresrätter, under mandatperioden.

– Det är mycket goda nyheter för Stockholm att vi lyckas överträffa våra målsättningar trots en bister konjunktur. Det är genom gemensamma ansträngningar från staden och bygg- och fastighetsbranschen som vi klarar av att ta ansvar för stockholmarnas behov av fler bostäder. Jag är övertygad om att det goda samarbetet kombinerat med stadens stimulanspaket på 20 miljarder kronor bäddar för en stabil utveckling också de kommande åren, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Jag är mycket glad att byggandet fortsätter starkt i Stockholm och att vi halvvägs har nått 85 procent av byggmålet. Storstaden fortsätter att locka till sig människor och då måste vi vara visionära och bygga fler trevliga stadsdelar där folk vill bo och arbeta. Framtidens Stockholm har en blandning mellan bostäder, butiker och trevliga parker, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– De positiva siffrorna för markanvisningarna är viktiga för kommande byggprojekt i Stockholm. Markanvisningstakten har inte avtagit, vilket tyder på en fortsatt framtidstro för byggandet i Stockholm. Projekt som vi markanvisar till idag kommer att påbörjas när konjunkturen troligtvis har vänt. Därför är det viktigt att vi också fortsätter att anvisa i samma höga takt, säger exploateringsnämndens ordförande Petter Lindfors (M).

Rapporten i PDF-format