Ökat bostadsbyggande i Stockholm

Idag presenteras SCB:s nya siffror för bostadsbyggandet under perioden januari till september. Siffrorna visar en kraftig uppgång i byggandet i Stockholm medan resultatet är dystrare i andra delar av landet. Hittills har 2147 lägenheter påbörjats, en ökning med 500 lägenheter jämfört med föregående år.

– Stockholm växer fortsatt starkt, trots bistrare tider. För att fortsatt hålla byggandet på höga nivåer arbetar staden med att ta fram lägre markpriser för nya hyresrätter, snabbare plantider och satsar ytterligare sex miljoner kronor på fler planhandläggare, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal.


Rättvisan segrar i Stockholm

I dagen Metro (14/11) går det att läsa om Stockholmspolisens framgångsrika kamp mot den organiserade brottsligheten. Av de 152 grovt kriminella som finns på den så kallade Nova-listan, har hela 124 stycken gripits och ställts inför rätta under de senast två åren. Ungefär hälften har dömts till fängelse.

Det är glädjande för oss stockholmare att gatorna blivit lite tryggare och en styrkebesked av polisen att det, med rätt metoder, går att göra stor skillnad. Även i kampen mot samhällets allra ljusskyggaste personer.


Rätt beslut med fler trygghetskameror

Nu blir det fler trygghetskameror på Medborgarplatsen och de som finns på Stureplan får vara kvar. Kammarrätten ändrade idag länsrättens tidigare dom och beviljar polisen tillstånd till samtliga kameror.

– Att polisen nu får tillstånd till kameror på Medborgarplatsen och Stureplan är ett mycket positivt besked för stockholmarna. Trygghetskameror ser till att brott både undviks och klaras upp. Dagens besked är viktigt för att öka tryggheten i Stockholm, säger Kristina Alvendal (m).