Vi vill stärka skyddet för Stockholms gamla träd

Stockholm har ett världsunikt bestånd av månghundaråriga ekar och stora gamla tallar. Långt ifrån alla av stadens stora träd har idag skydd. Nu föreslår majoriteten i Stockholms stad att skyddet ska stärkas genom detaljplaner och genom särskilda avtal, och införandet av ett trädråd.

– Grönska är viktigt i en storstad och när staden växer får detta inte leda till att stockholmarnas närhet till parker och grönområden minskar. Genom att införa ett särskilt trädråd samlar vi all kompetens i staden på samma ställe och ger våra unika träd ett bättre skydd. De stora träden adderar mervärden till vår gröna stad och det är rimligt att lägga extra resurser på att utöka skyddet för dem, säger miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

– Vi har ett mål om att plantera 15 000 nya träd under de kommande fyra åren och då är det också naturligt att skydda och förvalta de gamla värdefulla träd som vi redan har. Som ett led i detta kommer värdefulla träd skötas bättre genom att varje träd får en trädvårdsplan, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Följande åtgärder föreslås:

• Träd som har en diameter över 1 meter eller är äldre än 140 år anses som särskilt skyddsvärda

• Staden inrättar ett trädråd med olika kompetenser som verkar förvaltningsövergripande

• Skyddsvärda träd ska markeras i detaljplaner.

• Trädvårdsplaner ska upprättas för skyddsvärda träd.

• Det ska vara lätt att ta del av var värdefulla träd finns. På stadens hemsida ska det finnas kartor och upplysning om var trädfällningsförbud råder.