Västra city – en levande stadsdel vid Klara sjö

Stockholms city växer med en ny modern stadsdel med en blandning av bostäder, kontor, butiker och restauranger. Planen kommer att ge möjligheter att utveckla stationsområdet. Den första etappen kan påbörjas 2012.

– Västra City ger en historisk möjlighet att skapa ett levande city med både butiker, restauranger och bostäder. Äntligen kan stockholmarna ta tillbaka Klara strand från bilar och tåg. Västra City får de kvalitéer som vi vet att stockholmarna älskar, rikt stadsliv och närhet till vatten, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Vi vill utveckla Centralstationen till en ännu bättre kommunikationsknutpunkt med ett attraktivt utbud av service och verksamheter som gör att fler både vill och enklare kan resa kollektivt. Vår vilja är att området blir en naturlig del av stadens citykärna. För oss är detta ett bra sätt att skapa hållbar stadsutveckling, säger Jernhusens vd Per Berggren.

Fakta:
Stadsbyggnadsnämnden fattar beslut om att påbörja planarbete nu på torsdag den 23 april. Med i visionen finns bland annat mellan 500 och 700 bostäder och en boulevard från Klarabergsviadukten till Karlberg.

Bilder av förslaget finns på www.stockholm.se