Värtahamnen – Stockholms nya stadsdel

Artikel skriven av journalist Niclas Svensson publicerad i Svensk Byggtidning och Bygga Stockholm den 8 februari 2021


Stadsdelen Värtahamnen blir färdig 2030 och kommer då att innesluta det gamla hamnområdet i Värtahamnen och med strandkanten mot havet som naturlig gräns.

– Ja, här ska vi åstadkomma en unik atmosfär med plats för möten, kreativitet och öppenhet som är både inspirerande för olika aktiviteter – och samtidigt hållbar förstås, säger Kristina Alvendal, som företräder Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB.

Stadsutvecklarna i Värtahamnen har låtit Novus undersöka vad stockholmare i nio olika stadsdelar egentligen tycker.

– Svaren har blivit en del av planerings- och utvecklingsarbetet i nya Värtahamnen, fortsätter Kristina Alvendal.

Kajerna i Värtahamnen ska bli vackra och inbjudande promenadstråk med verksamheter och restauranger. Stadskvarteren i området ska ha utgångspunkten i en ”tät stadsstruktur med slutna gårdar”. Intill hamnpirarna ska uppföras högre hus som skärmar av den emellanåt bullriga och livfulla hamnverksamheten.

I bottenvåningarna i stadskvarteren kommer det att finnas butiker och lokaler för olika verksamheter med en kreativ och aktiv stadsmiljö. Puls och mångfald i arkitekturen eftersträvas.

– Vi vill ha det lite ”busigt”, och undvika stadsmiljöer som är alltför tillrättalagda. Inte stereotypt, utan det ska vara en miljö där citypuls blandas med trygga bostadskvarter, kulturaktiviteter, kreativa möten, idrottsutövande och mycket annat. Det ska helst vara liv och rörelse dygnet runt, säger Kristina Alvendal.


Läs gärna artikeln i sin helhet genom att klicka här och här.