Taube, Lidman och Forssell får platser uppkallade efter sig

På torsdag fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om att uppkalla platser i Stockholm efter Astri Taube, Sara Lidman och Lars Forssell. Konstnären Astri Taube får ett torg i Enskede uppkallat efter sig medan författarna Sara Lidman och Lars Forssell namnsätter gator i Nordvästra Kungsholmen.

– För Stockholm är det en hederssak att uppkalla platser efter personer som gjort förtjänstfulla insatser. Jag är mycket glad att på detta sätt kunna uppmärksamma Astri Taube, Sara Lidman och Lars Forssell, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Astri Taube (1898-1980) var konstnär och har genomfört många offentliga utsmyckningar i Stockholm. Sara Lidman (1923-2004) var författare och skrev en stor rad sociala romaner. Lars Forssell (1928-2007) var författare och ledamot av Svenska Akademien.