Strömkajen byggs om

Idag fattar Stadsbyggnadsnämnden beslut om att bygga om och därmed rädda Strömkajen framför Grand Hotel och bort mot Nationalmuseum. Kajen kommer att breddas två meter och en terrass mot vattnet skapas.

– Strömkajen tillhör stadens verkliga finrum. Med en renoverad kaj där mer plats ges till promenerande stockholmare höjs attraktiviteten ytterligare vid stadens vattenrum, säger Stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (m).

– Projektet Strömkajen är ett led i hamnens arbete med att rusta upp stadens kajer och ett exempel på hamnens arbete för att framhäva Stockholms skönhet och samtidigt skapar trevliga och funktionella miljöer för stockholmarna och för Stockholms sjöfart, säger Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd (m).