Stort steg framåt för Förbifarten

Idag kommer genomförandet av Förbifart Stockholm ytterligare ett steg närmare. Stadsbyggnadsnämnden fattar nu beslut om att inleda detaljplaneringen för den stora infrastruktursatsningen som ska binda samman Stockholm.

– Med dagens beslut tas ett stort steg framåt för Förbifarten. Nu går planeringen in i ett intensivare skede och byggstarten kommer därmed närmare. I planen kommer både en tunnellösning och en bro över Lambarfjärden att studeras, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Förbifart Stockholm är ett av Sveriges viktigaste infrastrukturprojekt. Med dagens beslut följs tidsplanen som ger ett färdigställande år 2018. Förbifarten är en förutsättning för att Stockholm ska kunna växa vidare och att trafiksituationen i staden ska bli bättre, säger Kristina Alvendal.