Stockholmspolisens budget för 2010 antagen

I dag har Stockholmspolisens budget för 2010 klubbats av den borgerliga majoriteten i polisstyrelsen.

– En av de viktigaste punkterna är att vi nu inför en 24-timmarsgaranti vid inbrott, vilket innebär att polisen ska göra en brottsplatsundersökning inom den tiden. Satsningen markerar att vi tar så kallade vardagsbrott på stort allvar. Stockholmarna ska kunna känna sig trygga, inte minst i det egna hemmet, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

Exempel på övriga satsningar i budgeten för 2010:
•    207 miljoner kronor extra att satsa både på att förbättra verksamheten och på rekordmånga 478 aspiranter som kommer till Stockholm nästa år. Under mandatperioden beräknas 1700 aspiranter komma till Stockholm och antalet poliser i länet har under samma tid totalt blivit drygt 900 fler.
•    Insatserna mot narkotikamissbruk bland unga stärks. Särskilda insatser riktas mot langning.
•    Varje ansvarig chef för distrikt och avdelningar ges i uppdrag att utforma egna anpassade mål för effektiviseringar vid rapportskrivning En effektivare handläggning när brott begås leder till att fler medborgare får hjälp och service av polisen varje dag.

Antal poliser
Totalt antal poliser i Stockholms län under mandatperioden:
2006 – 4792 poliser
2007 – 4966
2008 – 5150
2009 – 5388
2010 – 5699