Startskott för 1 500 nya studentlägenheter

Stockholms stad och fastighetsägaren Skandinavisk Fastighetsfond har kommit överrens om att planera för 1 500 nya studentlägenheter i Spånga. Lägenheterna blir 20 kvadratmeter stora och planeras stå klara 2012.

– Stockholm behöver fler studentbostäder och ett tillskott på 1 500 lägenhet betyder mycket för stadens studenter. I Spånga kommer det att skapas fina boendemiljöer med butiker i bottenvåningarna. Genom detta förvandlar vi en grå industritomt till en plats för studenter med inbjudande gröna stråk som en del av Promenadstaden, säger stadsbyggnads-  och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Det här förslaget ger attraktiva bostäder för studenter där alla lägenheter får balkong, pentry och tvättmaskin. Med ett rationellt byggande lyckas vi hålla nere kostnader och därmed hålla hyrorna på en nivå som studenter kan betala. Närheten till Spånga station ger ett bra kollektivtrafikläge med 15 minuter till City, säger Jan Severa, VD för Skandinavisk Fastighetsfond.