Starkt hyresrättsbyggande i Stockholm

Med ett år kvar till valet har 13 608 nya bostäder påbörjats enligt nya siffror från Stockholms statistik- och utredningskontor. Målet att bygga 15 000 bostäder under mandatperioden ligger därmed inom räckhåll. Hyresrättsbyggandet går mycket starkt framåt. Hittills i år har dubbelt många hyresrätter än bostadsrätter byggts.

– Att hyresrättsbyggandet går starkt framåt är ett kvitto på att vår extrasatsning för att möta de tuffa tiderna fungerar. När staden fortsätter att växa måste byggtakten hänga med. Stockholm ska vara en stad som unga kan flytta hemifrån i, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Sedan Alliansen tillträdde efter valet 2006 har 13 608 bostäder byggts hittills. Målet är att 15 000 nya bostäder ska byggas till valet 2010. Av de påbörjade bostäderna under 2009 är 1035 hyresrätter och 513 bostadsrätter. Totalt har 5204 hyresrätter, 8052 bostadsrätter och 344 småhus påbörjats sen valet. Av alla lägenheter som påbörjades i riket under första halvåret 2009 ligger drygt fyra av tio i Stockholm, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).