Samarbete är nyckeln till framgång

Artikeln är skriven av journalist Johanna Lundeberg, publicerad i Fastighetsvärlden nr 6, augusti 2021.

Värtahamnens utveckling från hamn- och lagerområde till en ny blandstad är inledd. År 2030 ska stadsdelen stå klar och innehålla såväl kontor som bostäder. Ett bolag, bestående av fastighetsägare i området är drivande i utvecklingen som sker i ett nära samarbete med staden.

Utdrag ur artikeln:
– Man behöver inte ha sushi och kemtvätt i varje hörn, utan vi vill ha ett gemensamt koncept för att få en större variation. Vi har utformat en checklista som bostadsrättsföreningarna sedan kan ta del av eftersom de ofta har kommersiella lokaler i markplan, säger Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert och operativt drivande i Stadsutvecklarna i Värtahamnen.

Blandstaden blir här viktig, inte bara för att få liv i området även utanför kontorstid, utan också för att kontorshusen som placeras invid kajen kommer att fungera som bullerskydd mellan kryssningsfartyg och bostäder.

– Men vi behöver också jobba intensivt med att hitta verksamheter som vill etablera sig här och som drar människor till platsen, kanske ett museum. Närheten till vatten, till grönskan och att vi har 4,5 miljoner passagerare som dockar rakt in i stadsdelen, tänk vad det gör med utbudet, säger Kristina Alvendal.

Läs artikeln i sin helhet i Fastighetsvärlden nr 6, augusti 2021.