Rödgrönt nej till var tredje ny bostad

Var tredje påbörjad bostad i Stockholm, 4 502 stycken, skulle inte ha blivit byggd med de rödgrönas politik. Det visar en genomgång av samtliga beslut i Stadsbyggnadsnämnden sedan valet. Genomgången presenteras i en ny rapport idag.

– Trots att oppositionen säger sig prioritera bostadsbyggande visar deras handlande på motsatsen. Med deras politik hade 4502 färre bostäder byggts sedan valet. Det är inte ansvarsfullt mot stockholmarna, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Nya bostäder är otroligt viktiga för Stockholms utveckling och inte minst för de stockholmare som står i bostadskö. De rödgröna partierna har var för sig eller tillsammans sagt nej till byggandet av 4502 bostäder sedan valet. Skulle de ha fått bestämma hade 10 000 stockholmare stått utan bostad, säger Kristina Alvendal (M).

Hitintills har 12 762 bostäder påbörjats sedan valet 2006. Målet om 15 000 nya bostäder till 2010 är därmed inom räckhåll.

Rapporten i PDF-format