Rinkeby får ny huvudgata

Idag beslutar stadsbyggnadsnämnden att påbörja planarbete för Rinkebystråket. Initiativet kommer från Familjebostäder, som vill utveckla gatan till Rinkebys huvudstråk med paviljonger för handel, kultur och nöjen. Samtidigt kompletteras den nuvarande bussgatan med trottoarer, trädplanteringar och parkeringsfickor.

– I visionen om promenadstaden ligger butiker, restauranger och andra verksamheter blandat med bostäder. Mycket folk i rörelse under olika tider på dygnet och upplysta promnadstråk skapar trygga stadsdelar där människor trivs bättre, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Förslaget skapar förbättrade förutsättningar för det lokala företagandet och jag ser fram emot att se vad som framkommer under vårens samråd. Jag hoppas att utvecklingsarbetet för Rinkebystråket kommer att kunna stå som förebild för stadsdelsförnyelse i andra miljonprogramsområden, både i Stockholm och i resten av landet, säger ytterstadsborgarrådet och Familjebostäders ordförande Joakim Larsson (M).