Rekordmånga nya poliser till Stockholm

Sedan 2006 har det kommit 1274 nya polisaspiranter till Stockholms län. Under 2010 beräknas ytterligare 478 aspiranter att komma till länet, vilket gör att det totala antalet poliser i Stockholms län har ökat från 4792 till 5699 stycken under mandatperioden.

– Sedan 2006 har antalet studenter på landets alla tre polisutbildningar ökat dramatiskt. I Stockholms län kommer vi under 2010 att ha nästan 20 procent fler poliser än vad som fanns innan alliansen tillträdde 2006, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Denna rekordstora satsning på polisverksamheten gör att vi nu kan satsa mer på Stockholmarnas trygghet. Stockholmspolisen kommer nu att ha större möjlighet att finnas till hands när fler poliser finns ute bland människor på gator och torg, säger Kristina Alvendal (M).

Statistik
Antal poliser i Stockholms län under mandatperioden:
2006 – 4792 poliser
2007 – 4966
2008 – 5150
2009 – 5388
2010 (prognos) – 5699