Rejäl minskning av klottret

Sedan stadens 24-timmarsgaranti mot klotter genomfördes 2007 har klottret på fastighetskontorets byggnader minskat kraftigt. 2007 kostade klottersaneringen 1,5 miljoner kronor för fastighetskontoret. 2008 var siffran 1 miljon kronor och 2009 har kostnaderna rasat till 650 000 kronor.

– Det minskade klottret visar tydligt att sanering inom 24 timmar ger mindre skadegörelse. Genom att staden och polisen direkt tar i tu med dessa brott visar samhället att det inte acceptabelt. Den dryga miljon som vi nu sparat på två år kan nu komma stockholmarna till del på ett bättre sätt, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).