Regeringen måste tillåta ombildning till ägarlägenheter

Den första maj inför regeringen ägarlägenheter i nybyggda hus. Förslaget måste utvidgas till att också gälla ombildningar i befintliga hus. Det föreslår en moderat arbetsgrupp i Stockholms stad och län. Förslaget är en del i rapporten ”Ett mer dynamiskt Stockholm” som moderaterna kommer att ta ställning till på sin förbundsstämma.

– Om regeringen tillåter ombildning av lägenheter till äganderätter kan hyresrätter och ägarlägenheter finnas i samma hus. Den som vill äga sin lägenhet behöver då inte ha godkännnade från sina grannar. Ägarlägenheter kan då bli ett mycket positivt inslag i exempelvis miljonprogramsområdena, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M) som lett arbetsgruppen.

Rapporten har tagits fram inom moderaternas politikutvecklingsarbete Politiker 08, som har varit öppet för allmänheten. 123 stockholmare har varit delaktiga i arbetsgruppen, som också har föreslagit en ”skyskrapebonus” för att skapa bättre ekonomi för höga hus och ett ”punkthusförbud” för att skapa bättre sammanhängande stadsmiljöer.