Rättvisan segrar i Stockholm

I dagen Metro (14/11) går det att läsa om Stockholmspolisens framgångsrika kamp mot den organiserade brottsligheten. Av de 152 grovt kriminella som finns på den så kallade Nova-listan, har hela 124 stycken gripits och ställts inför rätta under de senast två åren. Ungefär hälften har dömts till fängelse.

Det är glädjande för oss stockholmare att gatorna blivit lite tryggare och en styrkebesked av polisen att det, med rätt metoder, går att göra stor skillnad. Även i kampen mot samhällets allra ljusskyggaste personer.