Promenadstaden — Stockholms nya översiktsplan antas

Vid måndagens kommunfullmäktige fattas beslut om en ny översiktsplan för Stockholm som ersätter den gällande som antogs 1999. Den nya översiktsplanen har fått namnet Promenadstaden.

– Promenadstaden är en översiktsplan som innebär att vi framöver bygger en levande och attraktiv stadsmiljö i hela Stockholm, både i inner- och ytterstad. Både bebyggelsen och grönytorna utvecklas. Under nästa mandatperiod bygger vi 15 000 nya bostäder samtidigt som vi planterar 15 000 nya träd i Stockholm, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Framöver kommer vi att se hur stadsdelar som finns i dag byggs samman med ny bebyggelse, nya gator och promenadstråk för att göra stadsmiljöerna och grönytorna som finns i dag mer tillgängliga för stockholmarna. De nya stadsutvecklingsområdena som byggs i kollektivtrafiknära lägen planeras för ett levande stadsliv där bostäder ligger blandat med kontor, butiker och restauranger, säger Kristina Alvendal (M).