Promenadstad – ny plan för Stockholm

Idag presenteras Promenadstaden.  Framtidens Stockholm byggs tätare, tryggare och innerstaden växer vidare långt utanför tullarna. Det är huvuddragen i den nya översiktsplanen för framtidens Stockholm. 

– Promenadstaden är tät och trygg och bygger på korta avstånd. I framtiden fortsätter innerstaden utanför tullarna och knyter samman stadsdelar som idag ligger som öar. Den täta staden är inte bara attraktiv utan också den mest miljövänliga, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (m).

Den 23 oktober beslutar stadsbyggnadsnämnden att den nya översiktsplanen ska ut på brett samråd. Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut om planen under år 2010.
Förslaget presenteras utförligare på SvD Brännpunkt idag.