Kristina Alvendal lämnar över Värtahamnen till Mr. Stockholm

Intervju med Kristina Alvendal, publicerad i Fastighetssverige den 23 februari 2023.


KARRIÄR I sju år har Kristina Alvendal jobbat som operativt ansvarig för Stadsutvecklarna i Värtahamnen – men nu ska hon lämna över stafettpinnen. Fastighetssverige fick en exklusiv intervju med Kristina Alvendal, meriterad fastighetsprofil och samhällsbyggare, om hur resan har varit, vilket som var hennes stoltaste ögonblick och hur hon fick giganter som Castellum, Bonnier Fastigheter och Vasakronan att samarbeta.


Utdrag ur intervjun:

20 000 arbetsplatser och 5 000 bostäder i en ny stadsdel fram till år 2030. Det var visionen när Stadsutvecklarna i Värtahamnen grundades.
– Vi såg ett behov i en sådan stor stadsutveckling att samla och koordinera arbetet mellan Stockholms stad, Stockholms Hamnar och fastighetsbolagen som redan hade närvaro i området eller hade tilldelats markanvisningar. 2016 fick jag frågan om att leda det arbetet, säger Kristina Alvendal.

Det har gått sju år sedan Kristina Alvendal klev på som operativt ansvarig i bolaget Stadsutvecklarna i Värtahamnen. Hon kom då närmast från en tjänst som vd för Airport City Stockholm, ett bolag som arbetar med att utveckla en levande stad med alla fördelar som närheten till Stockholm Arlanda Airport, järnväg och motorväg skapar för människor och företag. Med sin bakgrund som bostadsborgarråd och ordförande för Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder har Kristina Alvendal blivit en fastighetsprofil. Hon har även blivit uppmärksammad för översiktsplanen Promenadstaden, som hon initierade under sin tid som stadsbyggnadsborgarråd för Moderaterna 2008–2010. Sammanlagt har hon arbetat med samhällsbyggnadsfrågor i 32 år. Utöver rollerna som vd och politiker har hon varit styrelseledamot och rådgivare för en rad olika bygg- och fastighetsbolag.

Initiativet till Stadsutvecklarna i Värtahamnen kom bland annat från Bonnier Fastigheter som markanvisades 70 000 kvadratmeter kontorsyta i området 2016. Då hade Stockholm länge haft ambitionen att utveckla Värtahamnen som är en del av Norra Djurgårdsstaden, men det var först när Stockholms Hamnar flyttade sin containerterminal i Frihamnen till Nynäshamn som det faktiskt kunde bli något av Värtahamnen, menar Kristina Alvendal.
– Det blev tidigt tydligt att det krävdes att fastighetsbolagen gick samman i ett så stort område som Värtahamnen är för att det skulle bli en samverkan och så småningom en levande stadsdel – inte minst för att undvika att varje bolag jobbar på sin egen kant med sina projekt, vilket brukar få som resultat att områden blir spretiga och opersonliga, säger hon.


Läs gärna hela intervjun genom att klicka här.

De arga männen får inte bli fler

Kristina Alvendal.

Krönika skriven av Kristina Alvendal, publicerad på bostadspolitik.se den 29 september 2022.

KRÖNIKA | Stadsbyggnadsexperten Kristina Alvendal om konflikten mellan stad och land och möjligheterna som kan dyka upp om eftersatta områden behandlas på rätt sätt.

Utdrag ur krönikan:

Resultatet av det nyligen genomförda valet visade tydligt att många arga män på landsbygden inte ser sig vare sig sedda eller lyssnade på. Det i sin tur skapar förstås ännu mer känslan av frustration och aggression för dem som känner så. De flesta vill då hitta en syndabock eller någon som bekräftar ens upplevda situation. Det tenderar att bli ett allvarligt samhällsproblem. Men hur vanligt är det att bortse från sitt eget ansvar i utformandet av sitt mående och sina livsval? Till stor del är man ju sin egen lyckas smed.

Sedan en tid tillbaka finns en tydlig trend av att många unga kvinnor lämnar landsbygdens avfolkningsorter till förmån för större städer. Det som ofta lockar är utbildning, jobb, framtidstro och viljan att gå vidare i livet. Varför det är så stor skillnad i valen mellan könen hoppar jag över att spekulera i just i denna krönika. Det som är intressant och olyckligt är dock att stad och landsbygd blir mer och mer främmande för varandra och det i sin tur gör att våra värderingar och drivkrafter snart skiljer sig lika mycket åt som om vi bodde på olika sidor av jordklotet.

Det för också med sig att vi som ser oss som samhällsbyggare gärna koncentrerar våra insatser till de orter som präglas av framtidstro och tillväxt. Där krävs inte så mycket extra insatser. Men skall man vara krass kan det finnas mer att vinna på att vända utvecklingen i delar av landsbygden än att satsa på redan attraktiva marknader.
[…]

Vi är ju som sagt vår egen lyckas smed och vad är väl bättre än att bidra till att bredda vår egen marknad genom att skapa fler attraktiva platser i Sverige. Det skulle bidra till framtidstro, lägre brottslighet, ökat antal arbetsplatser, mer service och framför allt färre arga män, som redan har blivit ett växande samhällsproblem.

Läs gärna hela krönikan genom att klicka här.