Pilotprojekt för ungdomsbostäder i Rinkeby

Idag fattar Alliansen beslut om att inleda ett pilotprojekt för nya ungdomsbostäder. De uppemot 200 bostäderna byggs som designade moduler på ett tillfälligt bygglov i Rinkeby. Bostäderna kan vara inflyttningsklara redan i vinter. Vid dagens Stadsbyggnadsnämnd ges samtidigt ett uppdrag till Stadsbyggnadskontoret att hitta fler lämpliga platser för tillfälliga bygglov.

– Jag vill att Stockholm ska vara en stad där unga kan flytta hemifrån. Modulbostäder är ett sätt att snabbt skapa bostäder för unga. Jag vill arbeta med att utveckla fler platser för designade modulbostäder och samtidigt fortsätta det kraftiga bostadsbyggandet, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Beslutet fattas i Stadsbyggnadsnämnden och kontakter för eventuella samarbeten har redan tagits med modulhustillverkare och ungdomsnätverk som exempelvis jagvillhabostad.nu.