Ordningsvakter – för ett tryggare Sergels Torg

Polisen, Stockholms stad och näringslivet i Stockholms City har genom City i Samverkan skapat förutsättningar för ett trivsammare Sergels Torg. För att öka tryggheten patrullerar nu två stycken ordningsvakter på platsen, tio timmar per dag. Tidigare försök med ordningsvakter har fallit mycket väl ut och därför återupptas nu projektet. Ordningsvakterna är ett komplement till Polisens insatser på Sergels Torg där parterna arbetar nära varandra i en kontinuerlig dialog.

– Jag vill skapa ett mer levande och tryggare City. På Sergels torg bidrar samverkande poliser och ordningsvakter till större trygghet och mer trivsel för alla stockholmare. Förra gången ordningsvakter sattes in ingrep de tusen gånger på tre månader och rapporterad brottslighet minskade med hela 25 procent, säger Kristina Alvendal, polisstyrelses ordförande i Stockholms län (M).

– Genom den här typen av åtgärder kan vi återta Sergels Torg och skapa en attraktivare mötesplats som det från början var tänkt säger Per Eriksson, VD, City i Samverkan.

Bakgrund
Sergels Torg har fantastiska kvalitéer som inte kommer till sin rätt på grund av sitt dåliga rykte och praktiska ordningsproblem som uppstår på plats.

Ordningsvakter är ytterligare en åtgärd i projektet ”Ett attraktivare Sergels Torg” som drivs av City i Samverkan tillsamman med Stockholms Stad (Trafikkontoret, Skönhetsrådet) och Polisen. Dessutom är projektet en del av Stockholms Stads satsning på en tryggare stad.

Projektet med ordningsvakter pågår till september 2010 och finansieras av Stockholms stad, fastighetsägarna, handlarna och SL genom City i Samverkan.