Om Västra city

En av de saker som gör Stockholm unikt är mötet mellan byggnader, grönska och vatten. Att kunna promenera och till och med bo alldeles intill vattnet mitt i en pulserande storstad är en speciell kvalitet som jag vill värna, vårda och utveckla. Idag är Norrmalm olyckligtvis kraftigt avskuret från Klara sjö och Barnhusviken genom en spårgrav och en motorled. Min ambition är att ge tillbaka stranden till stockholmarna, att läka såret i stadsväven och skapa mer stad för människor och mindre för maskiner.

Visionen om Västra city är i sin linda och vi har många stora utmaningar framför oss. Jag står för promenadstaden, en tät, levande stad med grönska, småskalighet och trygghet. I västra city kommer vi att kunna bygga just den staden. I den södra delen, där spårgraven är mycket bred och de omkringliggande husen stora och kraftfulla, kan man göra mer vågade tillägg. Längre norrut längs viken, där bostäderna är fler än kontoren och såret som trafiken skapar mer har karaktären av en rispa, kommer vi att kunna bygga lägre. Den kvalitet som utsikten skapar för de lägenheter som idag ligger närmast trafikapparaten är inget jag vill ändra på. Att däcka över spårgraven och motorleden handlar inte om att ändra stockholms siluett eller ”bygga bort” sådant som är bra. Det handlar om att skapa en mänskligare stad, med mer parkyta och fler strandpromenader.