Ökat bostadsbyggande i Stockholm

Idag presenteras SCB:s nya siffror för bostadsbyggandet under perioden januari till september. Siffrorna visar en kraftig uppgång i byggandet i Stockholm medan resultatet är dystrare i andra delar av landet. Hittills har 2147 lägenheter påbörjats, en ökning med 500 lägenheter jämfört med föregående år.

– Stockholm växer fortsatt starkt, trots bistrare tider. För att fortsatt hålla byggandet på höga nivåer arbetar staden med att ta fram lägre markpriser för nya hyresrätter, snabbare plantider och satsar ytterligare sex miljoner kronor på fler planhandläggare, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal.