Nya ungdomslägenheter till Rinkeby

Stockholms stad har bjudit in nätverket jagvillhabostad.nu till ett samarbete för att skapa nya ungdomslägenheter i Rinkeby. Planen är att det ska bli ett pilotprojekt för snabba bostäder, där lägenheter för ungdomar kan uppföras på platsen för det av miljöskäl utdömda tidigare förvaltningshuset. Uppemot 200 ungdomslägenheter kan skapas.

– Det finns ett stort behov att bostäder för ungdomar och platsen för det tidigare förvaltningshuset är mycket bra för detta. Jag hoppas att de första bostäderna kan vara inflyttningsklara redan under nästa år, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M)

– Under dialogen med de som bor och verkar i Rinkeby har det framkommit många konstruktiva förslag som nu kan användas för den aktuella platsen. Genom det här samarbetet kan vi se till att många ungdomar får möjlighet till sin första egna bostad, säger ytterstads- och bostadsbolagsborgarrådet Joakim Larsson (M)

– Jagvillhabostad.nu är positiva till stadens ambitioner om bostäder för unga. Att ta fram nya lösningar på bostadsbristen bland unga är en av våra högst prioriterade verksamheter, och vi ser fram emot att sätta oss in i projektet, säger Elsa Reimerson, Verksamhetschef på jagvillhabostad.nu

Bostäderna kommer att upplåtas med tillfälligt bygglov och ägas av Svenska Bostäder. Tanken är att bostäderna ska byggas som moduler och finnas på platsen under ett antal år. Detta möjliggör en ingående dialog med Rinkebyborna om vad som ska stå permanent på platsen. När detta är klart kan ungdomsbostäderna flyttas till en annan plats.