Ny strategi att rädda gamla neonskyltar

Stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M) föreslår en ny strategi för att rädda Stockholms gamla reklamskyltar i neon. Idag försvinner många skyltar beroende på oklara ägar- och eller ansvarsförhållanden.

Stadsbyggnadskontoret ska ta fram förslag till hur fler skyltar kan bevaras och finna en lösning på problemet med ansvarsförhållandena. Exempel på åtgärder kan vara ett nytt klassningssystem liknande det som finns för hus och att nämnden måste ge ett formellt lov innan en skylt förändras.

– Ljusskyltar som t.ex. Stomatolskylten vid Slussen är en viktig del av stadens nattliga utseende. För att inte fler skyltar ska försvinna från stadsbilden vill jag att ansvaret ska bli tydligare och att ägarna blir skyldiga att renovera sina skyltar, säger Kristina Alvendal (M).

I år fyller Stomatolskylten 100 år. Många andra kända skyltar som t ex DUX-reklamen som prydde den första Hötorgsskrapan och det bubblande champagneglas som gav liv åt korsningen mellan Kungsgatan och Sveavägen har redan försvunnit. Eftersom många av skyltarna tillkommit för flera decennier sedan har både ägaren till varumärket och fastigheten den sitter på förändrats kanske flera gånger. Ouppmärksamhet från en ny ägare får inte leda till uteblivet underhåll och nedtagning av skyltar.