Ny parkpolitik från Moderaterna – alla stockholmare ska max 300 meter till närmaste park

Moderaterna i Stockholm presenterar idag en ny parkpolitik med stora grönsatsningar. Flera nya parker ska anläggas och en kvarts miljard kronor ska satsas på stadens parker under de kommande fyra åren. Satsningarna kommer att göras i samtliga stadsdelar och fokuseras på trygghet, barns lek och större närhet till parker.

– Stockholm är en fantastisk stad med det gröna och blå. I det växande Stockholm vill vi moderater satsa stort på att förstärka de gröna kvaliteterna. Med en kvarts miljard kronor till parker under nästa mandatperiod kommer både fler grönområden och bostäder skapas för dagens och framtidens stockholmare, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Stockholmarna älskar sina parker. Vi vill satsa stort på fler och bättre parker, mer träd och lekplatser. Parkerna är till för både barn och vuxna och avståndet ska inte vara mer än 300 meter, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Sammanfattning av förslagen:

* Vi lovar att satsa en kvarts miljard kronor på Stockholms parker 2011-2014.
* Vi satsar i alla stadsdelar i hela Stockholm – där störst behov finns satsas mest pengar*
* Vi lovar nya parker i Stockholm
* Vi lovar 15 000 nya träd
* Vi vill satsa på bättre och tryggare belysning
* Vi vill satsa på fler kvalitativa lekparker
* Vi vill satsa på plaskdammar för barn
* Vi vill satsa på fler barnbänkar
* Vi vill satsa på fler planteringar och mer blommor

Stockholms nya parkpolitik presenteras i rapporten som du finner på denna länk. Där finns också satsningarna nedbrutna per stadsdel.