Nu stoppas bygget på Kampementsgatan

På torsdag fattar Stadsbyggnadsnämnden beslut om att avbryta planarbetet för Kampementsgatan på Gärdet. Efter att alla tänkbara alternativ utretts och ingen tillfredsställande lösning hittats kommer Alliansen att rösta mot byggplanerna.

– Varje projekt som planeras i staden innebär en sammanvägning av synpunkter från boende, hur närmiljön påverkas och Stockholms utveckling som helhet. I det här fallet kan vi bl.a. se en stor påverkan på ett område där många äldre stockholmare bor. Därför har vi beslutat att stoppa byggplanerna, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Så som projektet har utvecklats uppfyller det inte de krav vi ställer på goda stadsmiljöer med bl.a. lokaler i bottenvåningarna. Eftersom projektet utretts under lång tid och de synpunkter som nämnden haft under hela processen inte kunnat tillgodoses väljer vi att inte gå vidare med planerna, säger Kristina Alvendal (M).

Kampementsgatan ligger på Gärdet och planer har funnits sedan 2001 på en komplettering av nya hus. Projektet har under årens lopp utretts grundligt och antalet planerade hus har vuxit från två till sju. Intill planområdet bor närmare 400 äldre stockholmare.