Nu räddas Sippans kiosk

Sippans kiosk på Odenplan är en beständig och uppskattad detalj i Vasastans stadsmiljö sedan 1950-talet som till följd av projektet Citybanan har varit rivningshotad. Men nu ska Sippans kiosk räddas.

– Sippans kiosk är en del av Odenplans själ. När torget förändras och blir ett nytt nav i Stockholms kollektivtrafik är det viktigt att se till att kopplingen bakåt i tiden bevaras, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Jag kommer att se till att Sippans kiosk blir en del i planeringsförutsättningarna vid utformningen av torget. I och med att kiosken måste flyttas under arbetena med det nya Odenplan måste rivningslov sökas, men jag kommer att föreslå att kiosken förvaras säkert under byggtiden. När arbetena har upphört ska Sippans kiosk ställas tillbaka på Odenplan, säger Kristina Alvendal (M).

Sippans kiosk ritades av Erik Glemme och har varit i Stockholms stads ägo sedan slutet av 1950-talet. Stadsbyggnadsnämnden fattar beslut om Sippans kiosk på nämndsammanträdet den 20 augusti.