Moderaterna kräver att Riksteaterns klotter- och graffitivägg stängs ner

Klotter och vandalisering är ett stort problem i Stockholm. Det är inte bara dyrt att sanera utan det förfular också vår stad och förstör bostadsområden och kollektivtrafiken. Moderaterna i Stockholm ställer sig därför mycket kritiska till Riksteaterns klotter- och graffitivägg som uppmuntrar skadegörelse i det offentliga rummet. Moderaterna kräver att Riksteatern stänger ner klotter- och graffitiväggen.

– Nolltolerans och 24-timmarsgaranti mot klotter och nedskräpning är viktiga vapen från stadens sida. En stad utan klotter, skadegörelse och nedskräpning har stor betydelse för stockholmarnas trygghet, säger Kristina Alvendal, stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd (M).

– Det kostar SL varje år över 100 miljoner kronor att återställa efter skadegörelse. Det är pengar som SL hade kunnat använda för att förbättra trafiken ytterligare. Varje tåg som står stilla på grund av skadegörelse och vandalism betyder att någon kommer för sent till jobb, skola eller annat, säger Christer Wennerholm, trafiklandstingsråd (M).

– Den rödgröna oppositionen är oenig när det gäller klotterhanteringen. Miljöpartiet vill införa legala klotterväggar vilket saboterar framgångsrika insatser mot klotter och skadegörelse. Jag förväntar mig att Carin Jämtin (S) tar avstånd från Miljöpartiets förslag, säger Ulla Hamilton (M).

Stockholm stad har nolltolerans när det gäller klotter och lägger tillsammans med SL 200 mkr varje år på att sanera klotter. Genom Samverkansgruppen mot klotter samarbetar Stockholms Stad samt en lång rad kommuner i länet nära samman med SL, Polis, Banverket, Vägverket, Fortum Distribution AB och andra anläggningsägare för att stävja och motverka den skadegörelse klotter innebär.