Mässhotell markerar framtidstro på Stockholm

Finansborgarrådet Sten Nordin och stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal välkomnar beskedet att Klövern Eenora AB har hittat finansiär och operatör som gör att det planerade mässhotellet i Kista kan bli 33 våningar högt.

– Vi har i dagarna hört rapportering om dålig beläggning på många hotell i lågkonjunkturens fotspår. Då är det uppmuntrande och beundransvärt med entreprenörer som inte låter sig nedslås av det dystra dagsläget utan vågar lyfta blicken mot när tiderna åter är bättre, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Kista är en plats som lämpar sig väl för hus som syns med utmärkande arkitektur. Med sina 33 våningar blir hotellet ett landmärke som tydligt visar var Stockholm börjar, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M)

– Detta visar vilken framtidstro på Stockholm som fortfarande finns inom näringslivet. Mässhotellet kommer med sina 33 våningar att bli ett landmärke och en av Stockholms högsta byggnader. Samtidigt innebär det givetvis ett kraftigt lyft för Kista som företagsområde, säger Sten Nordin (M).

Den reviderade överenskommelsen och mellan Stockholms stad och Klövern Eenora AB behandlas i exploateringsnämnden den 11 juni. Överenskommelsen innebär att det tidigare förslaget om ett 16 våningar högt mässhotell ersätts av en 116 meter hög 33-våningsbyggnad. Hotellet tänks inrymma drygt 300 rum. Projektet innebär en positiv affär för Stockholms stad med ett nettotillskott till stadens finanser på cirka 30 miljoner kronor.