Kulturkafé som första del i nytt Brunkebergstorg

Idag invigde Stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal den första delsatsningen för ett mer levande Brunkebergstorg. Torget får nu ett levande kulturkafé som kommer vara öppet under sommaren. Vid kaféet kommer artister spela, street-dansare underhålla och en mängd andra aktiviteter erbjudas stockholmarna.

– Brunkebergstorg blir nu äntligen en mer levande plats. Kaféet är ett första steg. Samtidigt håller vi på att planera för nya butiker, restauranger och 100 nya lägenheter vid torget, säger Kristina Alvendal (M).

– Förnyelsen av Brunkebergstorg ingår i Cityinitiativet för fler bostäder i City. Jag har sammankallat alla fastighetsägare i City för att alla ska hjälpa till. Redan nu har vi många nya centrala hyresrätter på gång, säger Kristina Alvendal (M).

Kulturkaféet är ett samarbete mellan Fastighetskontoret och Kulturhuset och kommer vara öppet under sommaren.