Kraftig ökning av nybyggda bostäder 2010

Idag presenterar SCB att bostadsbyggandet fördubblats under första halvåret 2010. För Stockholms stad innebär detta att 2278 bostäder påbörjats hittills jämfört med 1 441 under samma tid förra året. Enligt SCB har bostadsbyggandet aldrig ökat lika fort som nu. Sedan förra valet har 17 000 bostäder påbörjats i Stockholm.

– Alliansen har målmedvetet arbetat med att öka byggandet i Stockholm. Vi vill att Stockholm ska bli en stad som unga kan flytta hemifrån i. Dagens siffror från SCB visar att vi är en bra bit på väg. Alliansen vill fortsätta med att bygga minst 15 000 nya bostäder under de kommande åren, säger Stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

SCB:s siffror finns här.