Kontor blir bostäder på Södermalm

Ett tidigare kontorshus på Ragvaldsgatan kommer att byggas om till bostäder. Stockholms stad säljer det tomma kontoret till Totila i Skandinavien AB som kommer ansvara för ombyggnaden. Köpeskillingen är 35,6 miljoner kronor och omfattar 1200 kvadratmeter.

– Detta är en del i Stockholms stads arbete med att bygga om centrala kontor till bostäder. Fastigheten byggdes en gång som lägenheter och får nu tillbaka sin ursprungliga användning. Varje ny bostad i Stockholm är mycket välkommen, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Jag ser mycket positivt på ombyggnader av kontor till bostäder i centrala lägen. Genom att föregå med gott exempel uppmuntrar staden andra att också komplettera kontorslokaler med bostäder. Ett exempel på detta är Cityinitiativet mellan staden och fastighetsägarna i City, säger Stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).  

Cityinitiativet är ett samarbetsprojekt som syftar till fler bostäder i City och därmed mer liv under dygnets alla timmar.