Klart för 700 nya studentlägenheter på Lappis

Mellan 650 och 700 nya studentlägenheter på Lappkärrsberget är på väg att bli verkligehet. Vid nästa sammmanträde med stadsbyggnadsnämden antas en startpromemoria för planläggning av ett stort antal studentbostäder i bästa läge invid Stockholms Universitet.

– De nästan 700 nya studentbostäderna vid Lappis kommer att bli ett rejält tillskott till dagens 2 200 studentlägenheter. Om Stockholm ska kunna vara en studentstad i världsklass är det absolut grundläggande att studenterna ska kunna hitta ett bra boende, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– De nya bostäderna är del av vårt studentpaket med över 4 000 nya studentbostäder i Stockholms stad under nästa mandatperiod. Parallellt med ökad nybyggnation arbetar vi med flexibla lokaler som kan byggas om till studentbostäder, säger ytterstads- och bostadsbolagsborgarrådet Joakim Larsson (M).