Bonus i Svenska Bostäders interna kö

På onsdagens möte beslutade Svenska Bostäders styrelse att införa ett bonussystem i sin interna kö. Syftet är att långsiktigt skapa förutsättningar för ett mer blandat grannskap och en ökad rörlighet på Stockholms bostadsmarknad.

– För att ett område skall öka sin attraktionskraft på bostadsmarknaden krävs en allsidig befolkningssammansättning. Det är inte optimalt att många idag bor kvar i lägenheter som egentligen inte motsvarar deras behov för att de inte vill flytta till vissa områden och därmed förlora sin kötid, säger Kristina Alvendal, styrelseordförande i Svenska Bostäder tillika bostads- och integrationsborgarråd.

– Jag hoppas att köbonus kan göra hela Stockholm tillgängligt för fler genom att boende i vissa delar av staden ges ökade möjligheter att flytta till andra områden.

– Svenska Bostäder kan nu använda den interna byteskön som verktyg för att vända en negativ utveckling i vissa områden och uppmuntra till större rörlighet på bostadsmarknaden samt öka integrationen. Då skapas mer attraktiva bostadsområden samtidigt som skillnaderna mellan olika områden jämnas ut, säger Kristina Alvendal.

Köbonussystemet innebär att den som bor i ett område med köbonus får tillgodoräkna sig ett extra år per år i kön från och med 2008 när systemet träder i kraft. Samtidigt får den som flyttar till och inom områden som ingår i köbonussystemet behålla sin gamla kötid.