Inför uniformskrav för ordningsvakter

Idag deltar polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal på högnivåkonferensen The Second European Summit on Private Security. På konferensen kommer frågor om gränsen mellan polisens uppgifter och privata säkerhetsföretag att diskuteras. Kristina Alvendal kommer att föreslå att ett uniformskrav för ordningsvakter införs.

– En ökad trygghet är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Idag kommer jag att föreslå fortsatt satsning på polisen men också tydligare regler för säkerhetsföretag. En del i detta är bättre utbildning och krav på att ordningsvakter alltid bär uniform så att de är lätta att känna igen för allmänheten, säger Kristina Alvendal.