Idéförslag för Nya Årstafältet presenterade

Idag presenterade stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (m) de sex utvalda tävlingsförslagen för nya Årstafältet. Nu påbörjas arbetet av den jury som kommer att tillkännage en eller flera vinnare i januari. Under tiden finns förslagen utställda på Tekniska Nämndhuset och på Biblioteket i Årsta.

– Det är roligt att de sex förslagen är så olika. De har alla föreslagit egna lösningar för hur en ny tillgänglig park, fler bostäder och tydliga kopplingar mellan stadsdelar kan skapas, säger Kristina Alvendal.

Bilder på förslagen går att ladda ner via följande länk: stockholm.se/nyaarstafaltet