Idag presenterar jag promenadstaden i New York

Idag presenterar stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M) Stockholms nya plan att bli en promenadstad i New York. Alvendal har blivit inbjuden av New Yorks borgmästare Michael Bloomberg till den internationella konferensen Walk21 som samlar goda exempel på gångvänliga städer världen över.

– Det känns otroligt roligt att en internationell storstad som New York vill lära sig av hur vi arbetar i Stockholm. Fokus ligger på skapandet av en tät, trygg och grön stad. Jag hoppas kunna inspirera men också ta med mig goda exempel på hur andra arbetar med gångvänliga städer, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Promenadstaden är namnet på den vision som Kristina Alvendal lanserade för framtidens Stockholm för ungefär ett år sedan. Stockholms nya översiktsplan fokuserar på hur staden kan växa på ett sätt som binder samman innerstad och ytterstad med nya attraktiva stadsmiljöer.