Historiskt beslut om Norra Station i kväll

I kväll har Stockholms kommunfullmäktige klubbat genomförandebeslutet och den första detaljplanen för Norra Stationsområdet. Genomförandebeslutet innebär att Stockholms stad investerar över tio miljarder kronor i den nya stadsdelen.

– Kvällens beslut är en historisk satsning för att utveckla Stockholm och stärka vår position som ledande tillväxt- och forskningsregion. De samlade investeringarna i Norra Stationsområdet de kommande åren uppgår till många tiotals miljarder kronor för att göra stadsdelen till ett världsledande kluster för hälsovetenskaper. Med kvällens beslut sänder vi en tydlig signal till investerare och forskare att vi välkomnar dessa verksamheter till vår region, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Med Norra Stationsområdet växer Stockholms innerstad över de gamla tullarna och möter Solna som en attraktiv promenadstad. Stockholms nya stadsdel kombinerar närhet och modern arkitektur med en ny stor park och har alla förutsättningar att bli en myllrande del av stan, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Genom den nya stadsdelen länkas Stockholm och Solna samman över den traditionella innerstadens gränser på ett område som idag är en barriär. Sammanlänkningen innebär att viktiga forskningsmiljöer kommer att ingå i innerstadens urbana struktur och bidra till en dynamisk regional utveckling som hela Sverige gynnas av, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Dagens beslut kommer förändra ett mörkt och otryggt mellanrum i staden till en attraktiv stadsdel centralt i Stockholm. Norra Station kommer att få en arkitektur som ger stadelen en egen prägel och stil. Som ett utropstecken i siluetten kommer Tors torn att visa var Norrastation befinner sig, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Utvecklingen av Norra Stationsområdet görs gemensamt av Stockholms stad, Solna stad och Stockholms läns landsting tillsammans med forskningsinstitutioner och privata aktörer. Genom satsningen byggs två städer samman med cirka 5 000 nya bostäder, ett nytt universitetssjukhus, arbetsplatser och lokaler för forskning och utbildning. Utvecklingen av den nya stadsdelen förutsätter att E4/E20 och Värtabanan däckas över.

Stockholms stads investeringsutgifter uppgår till cirka 10,4 miljarder kronor och försäljningsinkomsterna bedöms till cirka 8,25 miljarder kronor. Kalkylen innebär att projektet har ett negativt så kallat nettonuvärde på 2 566 miljoner kronor. Underskottet beror främst på att stora utgifter, som förvärv av mark och evakueringar kommer tidigt, att försäljningsinkomsterna kommer senare samt att projektet medför betydande drift- och underhållskostnader.

Utbyggnaden av Norra Stationsområdet kommer att pågå under cirka 15 år. Under 2010 påbörjas arbetena med temporär flytt av E4/E20 och Solnabron samt ledningsomläggning i Norra Stationsgatan.