Historiskt beslut: Klart för Nya Klara

Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att fortsätta arbetet med Nya Klara, den nya stadsdelen mitt över järnvägsspåren i centrala Stockholm. Nya Klara innebär en ny stor stationsbyggnad, en ny bussterminal och inte minst flera hundra nya bostäder. De nya kvarteren kommer att byggas i en Stockholmsskala och samspela väl med de omgivande stadsdelarna.

– Nu har vi tagit ett historiskt steg mot förverkligandet av en ny attraktiv stadsdel mitt i Stockholms city. Nya Klara kommer att bli en stadsdel som skänker liv och rörelse till stadens centrala dela dygnet runt. Med flera hundra nya bostäder och en ny stationsbyggnad får Stockholm ett pulserande hjärta, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Mer material och bilder finns här.