Här är Stockholms nya stadsdel: Norra stationsområdet

tors-torn-torsgatan.JPGPå kommande sammanträde med stadsbyggnadsnämnden fattar nämnden beslut om detaljplan för Norra stationsområdet, en helt ny stadsdel på gränsen mellan Stockholm och Solna med plats för 3 500 bostäder och 10 000 nya arbetsplatser.

– I Norra stationsområdet bygger vi vidare på promenadstaden och skapar fler av de stadsmiljöer som så många stockholmare tycker om att bo och vistas i. Det blir en  stadsdel att trivas i där parker, bostäder, butiker, kontor och restauranger blandas, så att det finns människor i rörelse på gator och torg både på dagar och kvällar, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Tors torn är två höga hus på ömse sidor av Torsgatan, som bildar en symbolisk port till Stockholm och kommer att ge identitet åt den nya stadsdelen. De är en blinkning åt Kungstornen på Kungsgatan och bygger vidare på traditionen att bygga högre i Stockholm vid infarterna till staden, vid brofästen eller som riktmärken, säger Kristina Alvendal (M).

– Norra stationsområdet kommer att byggas i etapper under de kommande femton åren och till slut knyta ihop Vasastan med Solna via Nya Karolinska sjukhuset. Min förhoppning är att det blir en stadsdel som många generationer av stockholmare kommer att växa upp i och både tycka om att bo i och besöka, säger Kristina Alvendal (M).