Fler närvarande poliser i alla Stockholms läns distrikt sedan 2006

Alliansens mål att ha 20 000 poliser i tjänst vid mandatperiodens slut är uppfyllt. För Stockholm innebär det 979 fler poliser jämfört med när Alliansen tillträdde.

– En ny undersökning visar att var tredje stockholmare känner sig otrygg utomhus på kvällen. Synliga poliser som patrullerar på gator och torg innebär både ett förebyggande arbete och naturligtvis att de kan gripa in om något sker. En mer närvarande polis kommer att upptäcka fler brott vilket gör det viktigt att förstärka även utredningssidan, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal (M).

– Under de senaste fyra åren har vi sett till att det finns en lokal polis på 27 nya platser i länet och vi har öppnat fyra mobila poliskontor på Södermalm och Stureplan samt i Söderort och Norrort. Det ger effekter både på brottsligheten och på människors upplevda trygghet. Därför kommer vi att fortsätta att arbeta med en lokalt närvarande polis även kommande fyra år, säger Kristina Alvendal (M).

Statistik över hur de nya poliserna har fördelats bland länets distrikt kan laddas ned här.