Fler mobila poliskontor

Idag fattar polisstyrelsen i Stockholms län beslut om budget för 2009. I budgeten satsas det på fler mobila poliskontor, fler trygghetskameror och ytterligare poliser. Fram till nästa år kommer länet få 700 nya poliser.

– Mobila poliskontor och fler synliga poliser stärker tryggheten i länet. De poliser som idag finns på t ex Stureplan, Medborgarplatsen och i Roslagen har hittills minskat brottsligheten med uppemot 30 procent. Den utvecklingen ska vi nu få se på fler håll, säger polisstyrelsens ordförande Kristina Alvendal.