De mobila poliskontoren kan bli fler

Vid dagens möte med Polisstyrelsen fattades ett viktigt beslut för den fortsatta kampen mot brottslighet i Stockholm. Det framgångsrika projektet med mobila poliskontor kan utökas till att finnas även i ytterstaden.

– Tack vare införandet av mobila poliskontor på Stureplan och Medborgarplatsen och när polisen varit på plats, har brottsligheten minskat med 30 procent. Detta är fantastiska framsteg i arbetet mot brottslighet och nu vill vi se på möjligheten att utöka antalet mobila poliskontor och placera dem i ytterstaden, säger Kristina Alvendal ordförande i Polisstyrelsen samt Bostads- och integrationsborgarråd (m).

– Efter studiebesök och samtal med poliser på plats har min övertygelse stärkts om den positiva effekt de mobila kontoren har haft. Vi har därför drivit frågan om en utökad verksamhet, säger Erik Slottner, kristdemokratisk ledamot i Polisstyrelsen.

– En satsning på fler mobila polisstationer kan till exempel komma att göra sig bra inom arbetet med Järvalyftet, säger Kristina Alvendal.