Staden erbjuder bostadshus till försäljning

Stockholms stad erbjuder via de tre kommunala bostadsbolagen bostadshus till försäljning. Sammanlagt handlar det om cirka 5200 lägenheter i söder- och västerort. I dag går information ut till både köpare och berörda hyresgäster.

– Bostäderna som nu erbjuds till försäljning ligger i områden där de kommunala bostadsbolagen är väldigt dominerande. De kommunala bostadsbolagen kommer fortfarande att finnas kvar och tillsammans med eventuella nya hyresvärdar ta ansvar för områdena. Med försäljningsintäkterna kan viktiga satsningar på upprustning av ytterstadsområden och nya bostadsområden göras, säger Kristina Alvendal (m), bostads- och integrationsborgarråd. (mer …)


Järvalyftet inspiration för fransk stadsutveckling

Under gårdagen tog Kristina Alvendal (m), bostads- och integrationsborgarråd, emot Dominique Perben, parlamentsledamot och tidigare justitieminister i Frankrike, som besökte Stockholm och Tensta på president Sarkozys uppdrag. Sarkozy har gett Perben i uppdrag att ta fram förslag för att utveckla förorterna i Frankrike. Inspiration ska hämtas från ”de bästa exemplen i utlandet”. Utöver Stockholm besöker Perben Amsterdam och Barcelona. (mer …)


De mobila poliskontoren kan bli fler

Vid dagens möte med Polisstyrelsen fattades ett viktigt beslut för den fortsatta kampen mot brottslighet i Stockholm. Det framgångsrika projektet med mobila poliskontor kan utökas till att finnas även i ytterstaden.

– Tack vare införandet av mobila poliskontor på Stureplan och Medborgarplatsen och när polisen varit på plats, har brottsligheten minskat med 30 procent. Detta är fantastiska framsteg i arbetet mot brottslighet och nu vill vi se på möjligheten att utöka antalet mobila poliskontor och placera dem i ytterstaden, säger Kristina Alvendal ordförande i Polisstyrelsen samt Bostads- och integrationsborgarråd (m).

– Efter studiebesök och samtal med poliser på plats har min övertygelse stärkts om den positiva effekt de mobila kontoren har haft. Vi har därför drivit frågan om en utökad verksamhet, säger Erik Slottner, kristdemokratisk ledamot i Polisstyrelsen.

– En satsning på fler mobila polisstationer kan till exempel komma att göra sig bra inom arbetet med Järvalyftet, säger Kristina Alvendal.


Bonus i Svenska Bostäders interna kö

På onsdagens möte beslutade Svenska Bostäders styrelse att införa ett bonussystem i sin interna kö. Syftet är att långsiktigt skapa förutsättningar för ett mer blandat grannskap och en ökad rörlighet på Stockholms bostadsmarknad. (mer …)