Idéförslag för Nya Årstafältet presenterade

Idag presenterade stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (m) de sex utvalda tävlingsförslagen för nya Årstafältet. Nu påbörjas arbetet av den jury som kommer att tillkännage en eller flera vinnare i januari. Under tiden finns förslagen utställda på Tekniska Nämndhuset och på Biblioteket i Årsta.

– Det är roligt att de sex förslagen är så olika. De har alla föreslagit egna lösningar för hur en ny tillgänglig park, fler bostäder och tydliga kopplingar mellan stadsdelar kan skapas, säger Kristina Alvendal.

Bilder på förslagen går att ladda ner via följande länk: stockholm.se/nyaarstafaltet


Ökat bostadsbyggande i Stockholm

Idag presenteras SCB:s nya siffror för bostadsbyggandet under perioden januari till september. Siffrorna visar en kraftig uppgång i byggandet i Stockholm medan resultatet är dystrare i andra delar av landet. Hittills har 2147 lägenheter påbörjats, en ökning med 500 lägenheter jämfört med föregående år.

– Stockholm växer fortsatt starkt, trots bistrare tider. För att fortsatt hålla byggandet på höga nivåer arbetar staden med att ta fram lägre markpriser för nya hyresrätter, snabbare plantider och satsar ytterligare sex miljoner kronor på fler planhandläggare, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal.


Rättvisan segrar i Stockholm

I dagen Metro (14/11) går det att läsa om Stockholmspolisens framgångsrika kamp mot den organiserade brottsligheten. Av de 152 grovt kriminella som finns på den så kallade Nova-listan, har hela 124 stycken gripits och ställts inför rätta under de senast två åren. Ungefär hälften har dömts till fängelse.

Det är glädjande för oss stockholmare att gatorna blivit lite tryggare och en styrkebesked av polisen att det, med rätt metoder, går att göra stor skillnad. Även i kampen mot samhällets allra ljusskyggaste personer.


Rätt beslut med fler trygghetskameror

Nu blir det fler trygghetskameror på Medborgarplatsen och de som finns på Stureplan får vara kvar. Kammarrätten ändrade idag länsrättens tidigare dom och beviljar polisen tillstånd till samtliga kameror.

– Att polisen nu får tillstånd till kameror på Medborgarplatsen och Stureplan är ett mycket positivt besked för stockholmarna. Trygghetskameror ser till att brott både undviks och klaras upp. Dagens besked är viktigt för att öka tryggheten i Stockholm, säger Kristina Alvendal (m).


Fem Slussenförslag presenterade

Idag presenterade stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (m) de bearbetade förslagen till huvudalternativet ”Nya Slussen”. Bearbetningarna är gjorda av fem internationella stjärnarkitektteam. Modeller och ritningar av förslagen ställs ut till den 7 december på Stockholms stadsmuseum för synpunkter från stockholmarna.

– Slussen är en av Stockholms viktigaste mötesplatser. Här möts tusentals människor varje dag, Mälaren möter Saltsjön och Gamla Stan möter Södermalm. Utformningen av Slussen är därför viktig fråga som ska hålla i minst hundra år, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (m).

Stadsbyggnadsnämnden och Exploateringsnämnden väntas fatta vidare beslut om utformning av slussen vid årsskiftet.

Förslagen har bearbetats av Nyréns arkitekter som vunnit tävlingen om trafiklösningen samt av Foster + Partners tillsammans med Berg, Atelier Jean Nouvel tillsammans med Habiter Autrement, BIG och Wingårdh Arkitektkontor.

Bildmaterial samt mer information finns att hämta på stockholm.se/slussen