Byggoffensiv möter minskat bostadsbyggande

Enligt Boverkets indikatorer som presenteras idag står Stockholms kommunala bostadsbolag för 90 procent av de nya hyresrätter som påbörjas. För att få igång de privata byggarna lanseras en byggoffensiv med lägre tomträttsavgälder, mer resurser till planhandläggning och snabbare processer. Dessutom riskerar den byggare som inte kommit igång med sitt bygge inom två år att förlora markanvisningen till någon som kan bygga snabbare.

– Stockholms ambitiösa mål om 15 000 nya bostäder står fast. Staden kommer att bygga sin del men fler privata byggherrar måste bygga hyresrätter. Därför satsar vi på lägre markkostnader för den som bygger hyresrätter och mer resurser till handläggare för snabbare processer, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (m).

I halvtid är 3000 av Stockholms stads mål om 6000 nya hyresrätter till 2010 uppnått.